Nordlinds Mynthandel Hirsch – Ulf Nordlind Mynthandel AB

Välkommen till Nordlinds Mynthandel AB. Vi är verksamma sedan 1972 i Stockholm och bedriver handel med mynt, sedlar, ordnar och medaljer. Vår affär ligger på Karlavägen 46, där ni är välkommen att besöka oss och titta på vårt lager av numismatiska objekt.

Ni kan nå oss på tel. 08-662 62 61 eller via e-post info @ nordlindsmynt.se

Våra specialiteter är svenska mynt och medaljer från äldre tider till modern tid. Vi har även ett stort lager av svenska personmedaljer.

Vi är värderingsmän och utför värderingar för såväl privatpersoner som i försäkringsärenden och för bouppteckningsärenden. Vi är medlemmar av den internationella mynthandlarföreningen IAPN och Sveriges Mynthandlares Förening.

Mycket väkommen att kontakta oss eller besöka oss.

Hans Hirsch Ulf Nordlind

Referenslitteratur som vi brukar använda med tillhörande förkortningar:

Abel, Ulf

Carl Milles. Form, idé, medaljkonst. Stockholm 1980…………………………………………………………………………. Abel

Anderberg, Anton

Svenska Frimuraremedaljer, Stockholm 1953…………………………………………………………………………………….. Anderberg

Bildt, Carl

Les Médailles romaines de Christine de Suède. Rom 1908………………………………………………………………… Bildt

Boström, H J

Suomen Muistorahat I-II. Helsingfors 1932/36………………………………………………………………………………….. Boström

Ellenius, Allan

Linnaeus in Medal Art. Stockholm 1978……………………………………………………………………………………………. Ellenius

Ehrensvärd, Ulla

Medaljgravören Erik Lindberg 1873-66. Stockholm 1988…………………………………………………………………… E II

Felder, Peter

Medailleur Johann Carl Hedlinger. Aarau 1978…………………………………………………………………………………. Felder

Hallberg, Mauritz

Minnespenningar över enskilda personer,

födda eller verksamma i Finland I-II. Helsingfors 1906/23…………………………………………………………………. Hallberg

Hildebrand, Bror E

Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar,

praktmynt och belöningsmedaljer I/II. Sthlm 1874/75………………………………………………………………………… H I/II

Holst, Gunnar

Spelpenningar avsedda för kortspel. Göteborg 1977…………………………………………………………………………. GH

Holst, Hans

Myntgravör Ivar Throndsens medaljer, jetonger og merker. Oslo 1937…………………………………………….. Throndsen

Hyckert, B E

Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar,

praktmynt och belöningsmedaljer efter 1874.

Numismatiska meddelanden 13. Stockholm 1890………………………………………………………………………………. Hy, NM 13

Hyckert, B E & V. E. Lilienberg

Minnespenningar över enskilda svenska män och och kvinnor

I och II 1906 och 1915. (NM 17)………………………………………………………………………………………………………… Hy I/II

Lagerqvist, Lars O.

Nobel Medals. The Royal Coin Cabinet. Stockholm 2001………………………………………………………………… Lagerqvist

Lagerqvist, Lars O.

Gunvor Svensson Lundkvist, medaljen, skulptur i miniatyr.

Kungl Myntkabinettet , Stockholm 1999…………………………………………………………………………………………… G S L

Lagerqvist, Lars O.

Axel Wallenberg – medaljer. Stockholm 1978…………………………………………………………………………………….. AW

Laitakari, Aarne

Suomen mitalit 1936-1968. Helsingfors 1969……………………………………………………………………………………… Laitakari

Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1936 -……………………………………………………………………….. NNUM

Nordisk Numismatisk Årsskrift 1936 -…………………………………………………………………………………………. NNÅ

Numismatiska Meddelanden 1874 -……………………………………………………………………………………………….. NM

Olsén, Brita

Lea Ahlborn. En svensk medaljkonstnär under 1800-talet. Stockholm 1962………………………………………. Olsén

Ossbahr, Carl Anton

Mynt och medaljer, slagna för främmande makter i

anledning av krig mot Sverige. Uppsala 1927……………………………………………………………………………………. Ossb.

Rasmusson, N L

Kungl. Vitterhetsakademiens medaljer. 2:a upplagan 1992

Bearbetad av Lars O. Lagerqvist………………………………………………………………………………………………………. Rasmusson

Samlarforum

Sporrongs tidning till samlare 1972-1981………………………………………………………………………………………….. Samlarforum

Stenström, Stig

Arvid Karlseen. Hans liv och verk. Göteborg 1945……………………………………………………………………………. Stenström

Svensk Numismatisk Tidskrift 1986 – ( tidigare Myntkontakt från 1972-1986)…………………………. SNT

Svenska Numismatiska Föreningen

Smärre skrifter nr 8. Stockholm 1998………………………………………………………………………………………………….. SNF

Wahlstedt, Axel

Minnespenningar över enskilda svenska män och kvinnor

1925 och 1937. ( NM 24 och 29 )……………………………………………………………………………………………………….. W I/II

Voisin, Marie-Astrid & Nordlind, Ulf

Ernst Nordin. Kungl Myntkabinettet. Stockholm 2003 Katalogdelen………………………………………………… EN